Lege oharra eta erabilera baldintzak

1. Proiektuaren deskribapena eta Administrazioaren eskumenak

Oiartzungo Udalak, udal-ondare historikoa babesteko, kudeatzeko eta kontserbatzeko, babes-plan bereziak eta katalogoak egiteko eta onartzeko eta udalerrian dagoen kultura-ondarea sustatzeko eta zabaltzeko dituen eskumenekin bat etorriz, www.ondarea.oiartzun.eus interneteko ataria prestatu du, herritarrei eta interesa duen edonori udalerriko kultura-intereseko ondasunak hurbiltzeko.

Atarian kultur ondare mota desberdinei buruzko informazioa dago. Zehazki, ondasun higiezinak, higigarriak, ondare inmateriala eta dokumentala.

Atarian irudiak eta bideoak ikus daitezke, zeinak Euskadiko Kultur Ondareari buruzko 2019ko Legearen (11. artikulua) eta maiatzaren 26ko 10/2015 Legearen (Kultur Ondare Ez-materiala Babesteko Legea) arabera ondare inmaterial gisa sailkatu daitezkeen. Izan ere, euskal kultura-ondarearen berezko ondasun ez-materialtzat har daitezkeen egitateak, gertakariak eta informazioak erakusten dituzte, hala nola, toponimia eta ahozko ondarea, ohitura sozialak, bertsolaritza, musika, dantza, gastronomia, kirola, festak, unibertsoarekin eta naturarekin lotutako ezagutza eta ohiturak, eta artisau eta industria teknikak.

Udalaren helburua da ondare ez-material horren babesa eta transmisioa bermatzea, proiektu hau garatuz, identifikazioa erraztuz, edozein euskarritan dokumentatuz, ikerketuz, zainduz, sustatuz eta irakaskuntzarako erabilera bultzatuz.

2. Ondare historiko eta dokumentalari eta informazioa berrerabiltzeari buruzko araudia

Webgune hau bat dator Oiartzungo Udalaren ondare historikoari eta dokumentalari buruzko eskumenekin. Eskumen horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Erakundeen 2/2016 Legean (17. artikulua, 21 atala) daude jasota, “Udal-ondare historikoa babestea eta kontserbatzea, eta babes-plan bereziak eta katalogoak egitea eta onartzea” izenekoan, eta, orobat, Euskal Kultura Ondareari buruzko 6/2019 Legean (3. artikulua, 4. atala), udal-esparruko udalei baitagokie “udal-mugartean dagoen kultura-ondarea sustatzea eta zabaltzea, eta babeserako hirigintza-katalogoak idaztea eta kudeatzea”, besteak beste.

Zehazki, atariak udalerriko ondare higiezina, higigarria eta inmateriala deskribatzen du.

Interes kulturaleko ondasun guztiak deskribatzen dituzten argazkiak eta irudiak jabetza intelektualari buruzko atalean deskribatutako baldintzetan berrerabiltzen ahalko dira.

Atarian ikus-entzunezko materiala dago, bideoak eta argazkiak, eta horiek ere berrerabili ahal izango dira jabetza intelektualari eta ondare inmateriala erabiltzeko baldintzei buruzko atalean ezarritako baldintzetan.

3. Webgunearen erabilera baldintzak

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du plataforma egoki erabiltzeko eta ez erabiltzeko, legez kontrako edo fede onaren eta legezko ordenamenduaren aurkako jarduerak egiteko (argibide gisa eta ez zehatz-mehatz):

 • Arduradunaren, bere hornitzaileen edo hirugarren pertsonen sistema fisiko eta logikoetan kalteak eragitea.
 • Birus informatikoak edo lehen aipatutako kalteak eragin ditzaketen beste edozein sistema fisiko edo logiko sarean sartu edo zabaltzea.
 • Hirugarrenen eduki edo irudiak transmititu, zabaldu, biltegiratu, eskura jarri, jaso, eskuratu edo eskuratzearen ondorioz, inoren ohorea, norberaren edo familiaren intimitatea eta pertsonen irudia, jabetza-eskubideak eta beste edozein izaera urratzen edo urratzen dituzten jarduerak.
 • Bidegabeko lehia eta legez kanpoko publizitateko egintzak egitea, edukiak transmititu, zabaldu, biltegiratu, eskura jarri, jaso, lortu edo eskuratzearen ondorioz; edukien egiazkotasun, zehaztasun, zehaztasun, egokitasun eta/edo gaurkotasun falta, eta, betiere, erabiltzaileak Oiartzungo Udala onik utziko du erreklamazio judizial edo estrajudizialen aurrean.

Erabiltzailea da web atariaren bidez eskura jartzen dituen eduki, iruzkin eta fitxategien erantzule bakarra. Horregatik, hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen pean dagoen fitxategirik ez argitaratzera edo igotzera behartuta dago (bideoa, audioa, testua eta abar barne), eskubide horien legezko titularrak plataforma honetan azaltzen diren erabilera-baldintzen araberako lizentzia edo baimen formala eman badio izan ezik.

Ez da onartuko atarira sartzea edo hura erabiltzea legeriaren kontrako helburuetarako edo erabilera-baldintza hauetan baimendu gabeko helburuetarako, baldin eta edukiaren egilearekin interes-gatazka badago. Ondorioak erabiltzaileen erantzukizun esklusibokoak izanen dira.

Ondorio horietarako, Oiartzungo Udalak eskubidea du Segurtasun Indarrak eta agintari judizial eskudunak jakinaren gainean jartzeko eta haiekin lankidetzan aritzeko, indarrean dagoen legediaren edozein arau-hauste atzemanez gero edo legez kanpoko edozein jarduera egin dela susmatuz gero.

Era berean, Oiartzungo Udala ez da inola ere erantzule izanen:

 • Web atarian jartzen diren edukietan birusak edo ondorio kaltegarriak izan ditzaketen bestelako elementuak badaude, gainerako erabiltzaileen informazio sistemetan aldaketak eragin ditzaketenak.
 • Ataria eten, itxi edo funtzionamendu akatsengatik erabiltzaileei kalteak sortzen bazaizkie.
 • Atarira sartzeko, ataria eskuragarri egoteko eta bertako funtzionalitateak era jarraian erabilgarri egoteko arazoak badaude.

4. Jabetza intelektuala eta ikus-entzunezko materialaren erabilera

Oiartzungo Udala da www.ondarea.oiartzun.eus atariko jabetza industrial eta intelektualeko eskubide guztien titularra. Oiartzungo Ondarea izena eta atarian agertzen diren beste ikur bereizgarri batzuk (grafikoak edo izendunak) Oiartzungo Udalarenak dira soilik, eta, beraz, debekatuta dago hirugarrenek erabiltzea, toki-erakundearen baimen espresurik ez badute.

Halaber, eta kontrakorik adierazi ezean, Udala da web atari honetan hirugarrenen eskura jarritako bideo eta argazkiekin osatutako ikus-entzunezko materiala ustiatzeko eskubideen titularra, eta, hala, baldintza hauen arabera erabil daitezke:

 • Ezin da helburu komertzialekin ikus-entzunezko materiala berrerabili.
 • Ikus-entzunezko materiala beste baliabide, kanal eta euskarri automatizatu eta automatizatu gabeetan berrerabili ahal izango da, honako hauek aipatuta: egilea, obraren sortze-data, hala jasota badago, eta iturria (Oiartzungo Udala).
 • Ikus-entzunezko materiala erreproduzitu, kopiatu eta eraldatu ahal izango da, baina ezin izango da informazioaren zentzua desnaturalizatu.
 • Berrerabili beharreko informazioa pertsonen oinarrizko eskubideak babesteko prozesu teknikoen edo antzekoen bidez babestua badago, debekatuta dago datuak beste iturri batzuetatik lortutako datu berriak gehituta bere onera bueltatzea, pertsona fisikoak identifikatzeko.

Kontrakorik zehazten ez den bitartean, Web gune honetako edukiak Aitortu-EzKomertziala-PartekatuBerdin 4.0 Nazioartekoa (CC BY-NC-SA 4.0) lizentziaren babespean daude.

5. Datuen babesa eta pribatutasuna

Honako legediaren arabera, Oiartzungo Udala da gardentasun atarian argitaratutako datuen tratamendurako jardueren arduraduna:

 • Datuen Babeserako Araudi Orokorraren 13. artikulua (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoen babesari buruzkoa datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokienez, eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena).
 • 3/2018 Lege Organikoaren, abenduaren 5ekoa, 11. artikulua, datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzekoa.

www.ondarea.oiartzun.eus atariaren esparruan, kontsulta eta iradokizunekin lotutako datu pertsonalak bildu eta tratatzen dira, ondorengo taularen arabera:

Tratamenduaren izena

Herriko ondare historiko eta kulturalaren kudeaketa

Tratamenduaren arduraduna eta harremanetarako informazioa

Oiartzungo Udala

Done eztebe plaza z/g, 20180 Oiartzun (Gipuzkoa)

Telefonoa: 943 49 01 42

Faxa: 943491405

Posta-elektronikoa: oiartzun@oiartzun.org

CIF: P-2006800-C

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@oiartzun.eus

Tratamenduaren helburua

Udal ondare historikoa babestu, kudeatu eta zaintzea, babes plan bereziak eta katalogoak prestatu eta onestea, eta udal mugapean kultur ondarea sustatu eta zabaltzea.

Datuak gordetzeko epeak

Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen aurreko blokeoa.

Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen (17. artikulua, 21. atala), “Udalaren ondare historikoa babestea, kudeatzea eta zaintzea, eta babes-plan bereziak eta katalogoak egitea eta onartzea”, eta Euskal Kultura Ondareari buruzko 6/2019 Legearen (3. artikulua, 4. idatz-zatia) arabera, tratamenduaren erantzuleari emandako interes publikoko edo botere publikoetako misioa betetzea.

Hartzaileak

Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legezko edo epaitegiko betebeharra izan ezik.

Eskubideak gauzatzea

Interesdunak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango ditu, datuak babesteko dbo-dpd@oiartzun.eus ordezkariari jakinarazpen bat bidaliz.
Interesdunak Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioak egiteko eskubidea du.

 

Oro har, zabaldu eta ondare inmaterial gisa katalogatutako ikus-entzunezko materialetan agertzen diren pertsonei buruzko irudi- eta ahots-datuak, datuak babesteari eta ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidearen babes zibilari buruzko legeriaren aplikazio-eremutik kanpo daude, edo, halakorik ezean, ondare historikoaren araudian aurreikusitako epeak igaro dira, argitaratzeko, eta informazioa zabaltzeko eskubideak haztatu dira. Hala ere, web atariaren erabiltzaileei eskatzen zaie hobetzeko iradokizunak eta abisuak jakinaraztea, datuen babesari eta intimitateari buruzko oinarrizko eskubideei eragin diezaieketen egoerak detektatzen dituztenean.

6. Cookieak

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko zerbitzuei buruzko 34/2002 Legea ez da aplikatzekoa administrazio publikoei, ez baitira informazio-gizartearen zerbitzu-emaile, lege horren eranskinean zehaztutakoaren arabera.

Aurrekoa baztertu gabe, www.ondarea.oiartzun.eus web atariak cookieak eta antzeko teknologiak erabiltzen ditu, nabigatzen denean informazioa bildu eta berreskuratzeko. Teknologia horiek hainbat helburutarako balio dute, hala nola, erabiltzailea ezagutzea, bere nabigazio-ohiturei buruzko informazioa lortzea edo edukia erakusteko modua pertsonalizatzea.

Cookieak “norberarenak” eta “hirugarrenenak” izan daitezke, cookieak kudeatzen dituen erakundearen arabera; nabigatzailean irauten duten denboraren arabera, “saiokoak” edo “iraunkorrak” izan daitezke. Lortutako datuen helburuaren arabera, hauek izan daitezke: cookie teknikoak, pertsonalizatzeko cookieak edo cookie analitikoak. Ez dira erabiltzen publizitate-cookieak eta portaeran oinarritutako publizitate-cookieak.

Oiartzungo Udalaren atari honek cookie teknikoak, segurtasunekoak eta analitikoak erabiltzen ditu. Zehazki, Google Analytics-en segurtasun- eta autentifikazio-cookie teknikoak eta analitikoak erabiltzen dira. Google Analytics webguneak analizatzeko zerbitzua da, eta web-orrietako nabigazioa aztertzeko erabiltzen da. Nabigatzailean zerbitzu honetako 3 cookie ikus daitezke, beherago dagoen taulan agertzen diren bezala. Horien bidez, erabiltzaileen kopurua aztertu, kuantifikatu eta atariaren erabilera estatistikoki neurtu eta aztertzen da, emandako zerbitzua hobetzeko:

Erabilitako cookieak:

Cookiea

Helburua

Mota

Hornitzailea

Iraupena

_ga

Erabiltzaileak bereizi

analitikoa

hirugarrena (Google)

2 urte

_gat

Eskaeren ehunekoa mugatu

analitikoa

hirugarrena (Google)

24 ordu

_gid

Erabiltzaileak bereizi

analitikoa

hirugarrena (Google)

minutu 1

X-XSRF-TOKEN

Komunikazioaen segurtasuna eta eskaera maltzurren prebentzioa     

Teknikoa eta segurtasunezkoa    

Propioa

24 ordu

 

Hirugarrenen cookieak onartzen badira, nabigatzailearen aukeretatik edo hirugarrenak berak eskainitako sistematik ezabatu beharko dira.

Nabigatzailean cookien konfigurazioari eta blokeoari buruzko informazio gehiago izateko, jarraibide hauek kontsulta daitezke (bereziki, kendu edo blokeatu nahi dituzunak aukeratzea gomendatzen da):

7. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Indarrean dagoen araudiak zehaztuko ditu Udalaren eta web atariaren erabiltzaileen arteko harremanei buruz arautu behar diren legezko arauak eta ezagutu behar duen jurisdikzioa. Hala ere, indarrean dagoen araudiak alderdiak foru jakin baten mende jartzeko obligaziorik aurreikusten ez duen kasuetan, Oiartzungo Udala eta erabiltzaileak, legokiekeen beste edozein foruri uko eginez, Donostiako epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira.