Comitè del patrimoni

A partir de finals del segle XX, moltes persones i grups van encoratjar iniciatives a favor de la recuperació de la cultura i del patrimoni del municipi d'Oiartzun. En l’actualitat, la societat comença a prendre consciència de la necessitat de preservar, socialitzar, valoritzar i de designar el patrimoni. En aquest sentit, l'any 2017, l'ajuntament va llançar un nou projecte amb diferents agents del municipi. Aquest nou projecte pretenia reunir els grups i els agents individuals d'Oiartzun en un grup de treball anomenat Comitè del patrimoni. Aquest grup pretén compartir els coneixements i unir forces amb l'objectiu d'identificar, protegir i fer conèixer conjuntament el patrimoni cultural del municipi d'Oiartzun, en una perspectiva d'actualitat i a la recerca de nous recursos.

A la iniciativa de recopilar aquest patrimoni se li ha dissenyat una imatge, que a partir d’ara també serà patrimoni.

El logotip d'aquesta iniciativa, que representa un crómlech, un dels primers patrimonis que hem rebut, no és un simple crómlech, és un crómlech envoltat d'empremtes digitals, reflex de l’empremta que han deixat totes les eprsones que han anat construint i completant aquest patrimoni al llarg de la història.

Qualsevol persona pot participar al Comitè del patrimoni. Anualment s’organitzen entre 3 i 4 reunions per informar sobre els diferents projectes existents al voltant del patrimoni i per definir les línies futures de treball. Si desitgeu participar, poseu-vos en contacte amb nosaltres.