Immaterial

Segons la definició de la UNESCO, el patrimoni immaterial està compost de pràctiques, manifestacions, costums o de tècniques transmeses de generació en generació. Contribueix al manteniment de la diversitat cultural enfront de la mundialització creixent. Dóna una identitat als pobles i permet el respecte i el coneixement entre les cultures i les comunitats. El patrimoni immaterial és tradicional, contemporani i viu, inclusiu i representatiu d'una comunitat.

ACCÉS AL CATÀLEG